Autovacciner

Med autovacciner der er målrettet den specifikke besætning kan landmanden forebygge sodeksem hos svin. Vi tilbyder også vaccine mod e.coli hos høns og ornithobacterium rhinotracheale hos kalkuner.

Autovacciner

 

Autovacciner kan anvendes mod bakterieinfektioner, hvortil der ikke findes markedsførte vacciner.
Der er oftest tale om almindeligt forekommende bakterier, der medfører systemiske infektioner hos spæde og unge dyr (septikæmi, arthritis, pneumoni). Der fremstilles autovacciner til svin, høns, kalkuner og fisk.

Vores samarbejdspartner DTU Veterinærinstituttet,  har kontrakt med den tyske virksomhed Vaxxinova om fremstilling af autovacciner. 
DTU Veterinærinstituttet rådgiver gerne om muligheder og relevans for produktion af autovacciner.  

Bestilling af autovaccine

Når der er truffet beslutning om anvendelse af autovaccine sender dyrlægen bestilling i form af en recept til Dianova.  

Til svin er de bakterier, der ønskes anvendt til produktionen af autovaccine, som regel isoleret på SEGES Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup i forbindelse med obduktion af grise. Dyrlægen skal anmode SEGES laboratoriet om at sende bakterieisolaterne, og kopi af de tilhørende laboratoriejournaler til DTU Veterinærinstituttet, Post- og varemodtagelsen, Henrik Dams Allé, Bygning 205B, 2800 Kgs. Lyngby. Kopi af recepten til Dianova bedes medsendt. 

De bakteriestammer, som DTU Veterinærinstituttet modtager, bliver identificeret og journaliseret, og en subkultur bliver opbevaret på frys som ekstra backup for de isolater, som gemmes hos Vaxxinova. Instituttet sender bakterieisolat(er) til Vaxxinova, som fremstiller vaccinen, tapper, etiketterer og tester for sterilitet. Vaxxinova gemmer også isolaterne for evt. genbestilling.

Vaccinen sendes med kurerpost til DTU/Dianova, som frigiver den til brug i den pågældende besætning i Danmark. Dianova leverer direkte til besætningen eller dyrlægen. Samlet skal der påregnes 8-10 uger fra bestilling til levering af autovaccine.

Genbestilling af autovaccine foregår ved at sende ny recept til Dianova med CHR-oplysninger og angivelse af bakterie(r) svarende til tidligere bestilling.
Se priser for autovacciner her

Eksempler på autovacciner:

•    Svin: Staphylococcus hyicus, Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis, Streptococcus suis diverse serotyper, Haemophilus parasuis diverse serotyper, septikæmiske Escherichia coli.
•    Høns: Escherichia coli
•    Kalkuner: Ornithobacterium rhinotracheale, Bordetella avium, Bordetella hinzii

Ansvar for anvendelse af autovacciner påhviler besætnings-dyrlægen i samråd med landmanden.

 

 


Kontakt

Pia Strandvad
Distributionsleder / QA-manager
Tlf. +45 3588 5017
piast@dianova.dk

Modtag nyheder fra Dianova