Cases 

Med indsigt i smitsomme husdyrsygdomme og fødevaresikkerhed rådgiver vi i hele fødevarekæden fra det levende dyr til den færdige fødevare. 

Saudi Food and Drug Authority

Dianova organiserer kurser og internships for Saudi Food and Drug Authority inden for risikovurdering af fødevarer. 

 

Better Training for Safer Food

Dianova organiserer kurser under Europa Kommissionens 'Better Training for Safer Food' initiativ. På kurserne undervises myndigheder i EU- eller 3.-lande i blandt andet risikovurdering af fødevarer, zoonoser, mikrobiologiske kriterier og fødevarekontaktmaterialer.

TH Milk Vietnam

Dianova stod for den faglige rådgivning, da det vietnamesisk konsortium TH Milk etablerede veterinærdiagnostisk laboratorium i forbindelse med etablering af Vietnams største malkekvægsfarm, samt tilhørende produktionsfaciliteter til mælkeprodukter.

Dansk Supermarked

Dianova hjælper Dansk Supermarked med fødevaresikkerheden.
Vi vurderer og udvælger leverandører af fersk og frosset fjerkrækød og har risikovurderet deres varmeholdte produkter og opnået en længere holdbarhed godkendt af Fødevarestyrelsen. 

 

EDES for udviklingslande

Dianova koordinerer den danske deltagelse i EU-konsortiet EDES, der arbejder med at styrke fødevaresikkerheden i Afrika, Caribien og Pacific.  
Sammen med DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen underviser vi de lokale fødevarelaboratorier og myndigheder i implementering af kontrolprocedurer og akkrediterede laboratorieanalyser af de produkter, som eksporteres til EU.

Dianova

Vi opererer med udgangspunkt i analyser og knowhow på DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet, men inddrager også vidensbasen ved andre af DTUs institutter og vores netværk til nationale og internationale vidensinstitutioner.

Læs mere

Modtag nyheder fra Dianova