Projekter

Dianova deltager i forsknings- og udviklingsprojekter, der understøtter vores forretningsudvikling

 

 

Igangværende projekter 

BRAIN COMPUTER INTERFACE

Formål: Udvikling af Brain Computer Interface platformen der med et første produkt skal muliggøre kommunikation med plejepersonale/pårørende for patienter/borgere, der  har mistet evnen til at tale og bevæge sig enten helt – eller i svær grad. Teknologiplatformen har også et stort potentiale i applikationer til landbruget.

Startdato: 2017

VIVALDI

Formål: Projekt til validering af nyt bærbart diagnostisk instrument til påvisning af fødevare- og fugle-bårne patogener

Startdato: 2017

ISOAMKIT

Formål: Udvikling af bærbart diagnostisk instrument til hurtig påvisning af fødevarebårne patogener direkte på stedet

Startdato: 2015

Læs mere her : http://www.isoamkit.com/da/

Afsluttede projekter

CamCon

Formål: Forbedre kontrollen af  Campylobacter  i primær kylling produktion i forskellige dele af Europa, ved hjælp af hurtig og effektiv bearbejdelse af videnskabelige resultater til slutbrugeren

SUAFRI-EPC

Formål: Brobygning mellem Agro/Food forskning og innovation i de østlige partnerlande (EPC) ved at samle aktører i videns- værdikæden, øge bevidstheden om innovation og skabelse af markedsværdi

SMARTDETECT

Formål:Udvikling af et lab-on-a-chip system til hurtig multipel detektion og identifikation af patogener i fødevarer og dyreproduktion 

CamVac

Formål: Udvikling af en omkostningseffektiv vaccinationsstrategi for campylobacter i fjerkræproduktionen, og dermed reducere risikoen for human infection

iCull

Formål: Udvikling af et software baseret beslutningsværktøj, som understøtter landmandens vurdering af hvilke malkekøer der skal udgå af produktionen og hvornår

SMARTPOOL 

Formål: Udvikling af software løsning til intelligent og økonomisk ressourceoptimering ved masseanalyser af allerede eksisterende overvågningsprogrammer for smitsomme husdyrsygdomme                          

 

Modtag nyheder fra Dianova