Nyheder

OPHØR MED SALG AF IKKE-REGISTREREDE VACCINER OG AUTOVACCINER:  

Læs mere her

 

Mastitis ringtest 2017

 

Ringtesten for mastitis patogener er blevet gennemført og viser et højt diagnostisk niveau for diagnostik af E. coli, S. dysgalactiae, S. aureus og steril mælkeprøve. Sammenlignet med Mastitis ringtesten året før er der dog et overordnet lavere diagnostisk niveau. Deltager antallet er lidt højere end i 2016, men stadig væsentlig lavere end i 2014.  

Dianova og Center for Diagnostik DTU tilbyder med mastitis-ringtesten, at kvægpraksis kan få kalibreret deres kompetencer indenfor mastitis diagnostik og få identificeret specifikke diagnostiske problemer i den enkelte praksis. Herudover giver ringtesten et overblik over det landsdækkende diagnostiske niveau for behandlingen af mastitis hos køer i Danmark. Ringtesten omfatter både identifikation af selve mastitis patogenerne og vurdering af resistens blandt disse patogener.

I ringtesten 2017 har der været fokus for almindeligt forekommende mastitis bakterier. Ringtesten har således haft den daglig rutinediagnostik som udgangspunkt, og har udelukkende fokuseret på bakterier der er indsendt til DTU Veterinærinstituttet i 2015, 2016 og 2017 fra danske kvægpraksis i forbindelse med klinisk mastitis. I denne test er strukturen i resistens opgørelsen ændret, idet bakterietypen blev oplyst på de 5 prøver der skulle resistentbestemmes, og således ikke er afhængig af deltagernes korrekte bakterieidentifikation.  Dermed er det nemmere at sammenligne resistensbestemmelsen på tværs af deltagerne.
 
Resultatet fra mastitis ringtesten 2017 blev afviklet i december 2017, og er netop udkommet i en samlet rapport.

 
Vigtigt at huske resistensbestemmelse!

Antallet af deltagere som udfører resistensbestemmelse er overraskende lavt. Der er øget forekomst af resistente bakterier i danske staldmiljøer, og derfor også øget behov for opmærksomhed på dette blandt de danske dyrlæger.
 
Baseret på ringtesten frygter Center for Diagnostik DTU at den resistens der findes i dag vil vokse da den overses, og de resistente bakterier derfor behandles med penicillin. Dette er endda baseret på en ringtest hvor diagnosen var oplyst på forhånd.
 
Der er enkelte patogener, som generelt er svære at diagnosticere. Herunder er der ét patogen, som udløste 87 % fejlidentifikationer hvoraf mange fejlidentifikationer var alvorlige, da de kan give anledning til forkert valg af antibiotika. 

I ringtestrapporten giver Center for Diagnostik DTU anbefalinger til, hvordan fejlidentifikationerne kan undgås fremover.

- Faktisk kunne mange af fejlidentifikationer i denne ringtest have været undgået, hvis klinikkerne udførte supplerende basale bakteriologiske tests såsom katalase, oxidase eller gramfarvning. Der er derfor tale om en meget beskeden ekstraindsats for at supplere de undersøgelser, som klinikkerne allerede udfører, men de supplerende tests er uundværlige for at udføre korrekt diagnostik, forklarer Lærke Boye Astrup, Dyrlæge, Ph.d., Postdoc på Center for Diagnostik DTU. 

For at imødekomme behovet for egenkontrol og problemfinding i mastitisdiagnostik er der fra 2018 udbudt et hands-on kursus i mastitisdiagnostik.  Kurset udbydes i samarbejde mellem Center for Diagnostik DTU, SEGES og Den Danske Dyrlægeforening Faggruppe kvæg. Kurset afholdes næste gang 13.-14 marts 2019. 
 

Læs rapporten for Mastitis ringtest 2017  HER... 
 

Kontakt: Sanne Fisker, Business Development Manager, tlf. 22 83 01 01

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

Modtag nyheder fra Dianova