Nyheder

OPHØR MED SALG AF IKKE-REGISTREREDE VACCINER OG AUTOVACCINER:  

Læs mere her

 

Mastitis ringtesten 2016 vellykket gennemført


Ringtesten for mastitispatogener er blevet gennemført med et højt diagnostisk niveau sammenlignet med forrige ringtest. Resultatet skal dog tages med det forbehold, at der har været væsentligt færre deltagere end tidligere. 

Dianova og DTU Veterinærinstituttet tilbyder med mastitis-ringtesten, at kvægpraksis kan få kalibreret deres diagnostik af mælkeprøver. Herudover giver ringtesten et overblik over det landsdækkende diagnostiske niveau for behandlingen af mastitis hos køer i Danmark. Ringtesten omfatter både identifikation af selve mastitispatogenerne og vurdering af resistens blandt disse patogener.

-Vi er overraskede over, at antallet af deltagere er væsentligt lavere end i den seneste ringtest i 2014, og at relativt få deltagere i ringtesten undersøgte mælkeprøverne for resistens. Der er øget forekomst af resistente bakterier i danske staldmiljøer og derfor også øget behov for opmærksomhed på dette. Resistensundersøgelse bør være med i overvejelserne, når man diagnosticerer og behandler for mastitis, siger Karl Pedersen, professor i veterinær bakteriologi, DTU Veterinærinstituttet. 

Resultaterne fra mastitis ringtesten 2016 der blev afviklet i december, er netop udkommet i en samlet rapport. Ringtesten er det eneste fælles hjælpemiddel for kvægpraksis til at få kalibreret deres diagnostiske kompetencer og få identificeret specifikke diagnostiske problemer i den enkelte klinik.  

Fejl kan undgås ved at anvende supplerende tests

Generelt er det diagnostiske niveau blandt deltagerne højt sammenlignet med niveauet i den seneste mastitis ringtest i 2014, da dersamlet set er mange, som kan identificere en stor del af prøverne i testen korrekt. Dette skal dog ses i lyset af, at et væsentligt lavere deltagerantal i forhold til tidligere år og dermed et mindre repræsentativt test-resultat. Der er  enkelte patogener, som der er generelle problemer med at diagnosticere. Herunder er der ét patogen, som udløste 72 % fejlidentifikationer hvoraf mange fejlidentifikationer var alvorlige, da de kan give anledning til forkert valg af antibiotika. 

I ringtestrapporten giver DTU Veterinærinstituttet anbefalinger til, hvordan fejlidentifikationerne kan undgås fremover.

- Faktisk kunne næsten alle fejlidentifikationer i årets ringtest have været undgået, hvis klinikkerne udførte supplerende basale bakteriologiske tests såsom katalase, oxidase eller gramfarvning. Der er derfor tale om en meget beskeden ekstraindsats for at supplere de undersøgelser, som klinikkerne  allerede udfører, men de supplerende tests er uundværlige for at udføre korrekt diagnostik, forklarer Lærke Boye Astrup, dyrlæge på DTU Veterinærinstituttet. 

Dianova følger op på mastitis ringtesten med flere løsninger til kompetenceudvikling indenfor mastitis diagnostik. Til august afholdes et praktisk laboratoriekursus i mastitis diagnostik sammen med DTU Veterinærinstituttet og KU. Kurset vil vi tage udgangspunkt i de udfordringer, som vi har set i ringtesten, og introducere deltagerne for den nyeste viden inden for mastitis diagnostik, så dyrlægen kan udføre en sikker behandling og yde kompetent rådgivning til landmanden, siger Heidi K. Dahl Larsen, Marketing manager, Dianova.  

Rapport: Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2016 


Kontakt
Heidi K. Dahl Larsen, Business Development and Marketing Manager, tlf. 2244 1237

 

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

Modtag nyheder fra Dianova