Nyheder

OPHØR MED SALG AF IKKE-REGISTREREDE VACCINER OG AUTOVACCINER:  

Læs mere her

 

Ringtest for identifikation af mastitispatogener


Deltag i mastitis ringtesten og få kvalitetssikret det mikrobiologiske laboratoriearbejde.

Mastitis ringtesten giver mulighed for at kvalitetssikre og teste pålideligheden af diagnostikken på alle normalt forekommende yverbakterier fra køer, men vil også omfatte patogener, der kan give anledning til differentialdiagnostiske problemer.


Fødevarestyrelsen anbefaler i Vejledning vedrørende Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, at dyrlægen kvalitetssikrer sin laboratoriediagnostik ved at deltage i en ringtest.

 

Målgruppe

Ringtesten er et tilbud til dyrlæger, laboranter og veterinærsygeplejersker beskæftiget med mikrobiologisk laboratoriearbejde i kvægpraksis.

 

Procedure og tilmelding

Ringtesten afvikles i uge 46-47, hvor du vil modtage 15 mælkeprøver podet med renkulturer af mastitispatogener klar til undersøgelse.

Du får et personligt log-in til en database, hvor resultaterne skal indtastes. Efter deadline for indrapportering af resultater modtager du en anonymiseret rapport over ringtestens samlede resultater. 


Deadline for tilmelding: 24.oktober 2016

Prøver modtages i praksis: 15. november 2016

Resultater indrapporteres: 28. november 2016

 

Tilmelding på mail til Heidi K. Dahl Larsen på hkdla@dianova.dk. 

 

Pris

Kr. 2.500,- ekskl. moms pr. deltager.
(prisen er ekskl. fragt)

 

 

Kontakt

Heidi K. Dahl Larsen, Marketing manager, Dianova, tlf. 3588 5012
Karl Pedersen, Professor, DTU Veterinærinstituttet, tlf. 3588 6201

 

 

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

Modtag nyheder fra Dianova