Nyheder

OPHØR MED SALG AF IKKE-REGISTREREDE VACCINER OG AUTOVACCINER:  

Læs mere her

 

Beregn besparelse ved pooling af laboratorieprøver


En nyudviklet applikation der kan beregne besparelse ved at anvende pooling af laboratorieprøver er nu tilgængelig online.

Applikationen hedder SMARTPOOL Savings Calculator og er en hjælp til beslutningstagere i laboratorier eller organisationer, der planlægger eller udfører overvågningsprogrammer for dyresygdomme i større skala. Applikationen er en hjælp til at høste de økonomiske fordele ved analyse af prøver i pools i modsætning til testning af prøver individuelt.

Indtast egne data og få den optimale pool

SMARTPOOL Savings Calculator giver mulighed for at indtaste dine egne data for forventet sygdomsprævalens i den population af dyr, der skal undersøges eller overvåges. Outputtet vil være den optimale pool, der skal testes i laboratoriet for overvågning af besætningen eller populationen.

Ved at indtaste dine egne laboratorieomkostninger i SMARTPOOL Savings Calculator kan du beregne dine potentielle besparelser ved at anvende pooling af prøver i sygdomsovervågning.

Den optimale poolingsstrategi afhænger af prøvematrixen (f.eks. serum, mælk) og det undersøgte sygdomsagens (f.eks. IBR, BVD). For mere detaljeret information og rådgivning. 

Kontakt

Mogens Madsen, Adm. direktør, tlf. 3588 5003.

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

Modtag nyheder fra Dianova