Nyheder

Se den nye prisstruktur på Autovacciner til fjerkræ og svin her:  

Prisoversigt

 

Ændringer i salget af veterinære analyser


Dianova har de seneste år varetaget salg og markedsføring af veterinærdiagnostiske undersøgelser på vegne af DTU Veterinærinstituttet, men fra 1. marts 2016 skal instituttet selv stå for salget. 

Som følge deraf flyttes information om DTU Veterinærinstituttets analyser, prislister og indsendelsesblanketter til instituttets hjemmeside.  Telefoniske henvendelser kan fremadrettet ske til DTU Veterinærinstituttets servicenumre.
Dianova vil forsat forhandle diagnostika og prøveudtagningsudstyr til fx sokkeprøver og spytprøver, men vil ikke længere have sortiment af emballage til forsendelse af prøvemateriale, og vil ikke længere tilbyde afhentning af prøver.  Vores sortiment af UN-godkendt emballage vil fremover kunne bestilles hos Hounisen Laboratorieudstyr.

DTU Veterinærinstituttet vil fremadrettet sende relevante nyheder og øvrig information direkte til analysekunder. 
Prislister og blanketter overføres til www.vet.dtu.dk og vil som tidligere blive revideret efter behov. Internetadgang til laboratoriesvar i DTU Veterinærinstituttets laboratoriesystem (ESTER) etableres via www.vet.dtu.dk 

Fakturering af analyser vil fortsat blive varetaget af Dianova, så betalingsaftaler vil fortsætte som hidtil. 

Tilmeld dig DTU Veterinærinstituttets nyhedsbrev

Flere oplysninger
Adm. Direktør Mogens Madsen tlf. 3588 5003 eller sektionsleder Kristian Møller 35886189

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

Modtag nyheder fra Dianova