Nyheder

Se den nye prisstruktur på Autovacciner til fjerkræ og svin her:  

Prisoversigt

 

Nye PCR-pakker på gødningsprøver fra grise


DTU Veterinærinstituttet har optimeret PCR-analyserne på fæces- og sokkeprøver, og det er derfor muligt at udbyde nogle nye PCR-pakker, som har været efterspurgt af vores kunder.


Hidtil har vi haft en PCR-pakke for 4 bakterier (E. coli F4+F18, Lawsonia intracellularis og Brachyspira pilosicoli) på sokker og fæces samt PCR for Lawsonia på fæcesprøver. I nogle tilfælde er det ikke relevant at undersøge for alle 4 bakterier, eksempelvis ved slagtesvin.

 

Vi tilbyder nu følgende kombinationer af undersøgelser af sokke- og fæcesprøver ved PCR:

 

Undersøgelse

Materiale

Pris i DKK ekskl. moms

Lawsonia

Fæces

500,00

E. coli F4 + F18

Fæces

650,00

Lawsonia + B. pilosicoli

Fæces

650,00

Alle 4 bakterier, 1 prøve

Sokker, Fæces

900,00

Diarrepakke alle bakterier

4 Fæcesprøver

2.130,00

 

 

Laboratoriesvar
Ved besvarelse af sokkeprøver vil der fortsat blive anført kopital svarende til antal bakterier pr. gram fæces. Det giver mulighed for at vurdere sandsynlighed for behandlingskrævende infektioner. Ved besvarelse af fæcesprøver vil indholdet af bakterier som hidtil blive grupperet i tre niveauer: Lavgradig, moderat og massiv forekomst.

 

Har du prøvet Dianovas smarte funktion til udfyldelse af indsendelsesblanket?
På dianova.dk er det nemt at udfylde indsendelsesblanketterne til DTU Veterinærinstituttet.
Du indtaster blot CHR-nummer for besætningen og alle tilgængelige data i CHR registret bliver automatisk udfyldt på blanketten.

Kontakt: Bjørn Lorenzen, Veterinær konsulent, tlf. 2828 4211

 

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

Modtag nyheder fra Dianova