Nyheder

Se den nye prisstruktur på Autovacciner til fjerkræ og svin her:  

Prisoversigt

 

Covexin 8A erstatter Bravoxin 10


Vaccinen Covexin 8A erstatter Bravoxin 10, der udgår, når det nuværende lager er solgt.
De besætninger, der har fået tilladelse til at vaccinere med Bravoxin 10, har automatisk fra nu af også tilladelse til at anvende Covexin 8A.

På grund af en begrænset efterspørgsel ønsker producenten af Bravoxin 10 ikke længere at formidle import af vaccinen til Danmark 

Som erstatning anbefaler DTU Veterinærinstituttet at anvende Covexin 8A, der også er en polyvalent Clostridievaccine. Covexin 8A indeholder 8 ud af de 10 clostridie-antigener, der indgår i Bravoxin 10 (kunC. sordellii og C. haemolyticum mangler). Indlægsseddel for Covexin 8A 

Bestilling foretages fortsat gennem Dianova. 

Kontakt
Hans Jørgen Riising, DTU Veterinærinstituttet, tlf. 4098 8886.

 

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

Modtag nyheder fra Dianova