Om Dianova

Dianova er innovations- og kommercialiseringspartner for forskere og virksomheder

Om Dianova

 

Dianova ønsker at være en ledende samarbejdspartner for forskere og virksomheder inden for udvikling af viden og højteknologi til fremtidens fødevare- og sundhedsområde. Med både teknisk og kommerciel indsigt, leder vi teknologier og viden på tværs af faglighed, – frem til nye løsninger og ambitiøse forretningsmuligheder til gavn for samfund og erhverv i både Danmark og udland. Dianova’s egen succes, er direkte afhængig af de succeser vi er med til at skabe.  Læs mere her  

 

Koncern- og ejerforhold

Dianova A/S er et datterselskab under DTU. DTU har en række datterselskaber til at understøtte universitetets kerneydelser. Datterselskaberne udgør et blandt mange kontaktpunkter til erhvervslivet. DTU’s datterselskaber fungerer på markedsvilkår og er etableret som aktieselskaber med egne bestyrelser.

Vacciner og sera

Dianova distribuerer på vegne af DTU Veterinærinstituttet veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Kurser og efteruddannelse

Praktiske og teoretiske kurser indenfor veterinær diagnostik og fødevaresikkerhed. 

På den sikre side

Vores team sidder klar på tlf. +45 3588 5000
Vi sikrer, at du får ekspertbistand på laboratorieområdet.

"God dyrlæge kræver god backup"

Modtag nyheder fra Dianova