Kernekompetencer

Vacciner og sera

Dianova distribuerer veterinære vacciner og sera uden markedsføringstilladelse på det danske marked. 

Forsendelse og materialer

Udstyr til prøveudtagning og emballage til forsendelse af diagnostisk materiale. 

Videoguides til prøveudtagning

Videoinstruktioner i udtagning og emballering af diagnostisk materiale. 

Nyheder

OPHØR MED SALG AF IKKE-REGISTREREDE VACCINER OG AUTOVACCINER


Det er med stor beklagelse, at vi er nødsaget til at orientere om følgende:

DTU Veterinærinstituttet/Dianova ophører med salg af ikke-registrerede vacciner og autovacciner med udgangen af 2019. 
Der kan ikke modtages ordrer på autovacciner efter den 11. oktober 2019. 
 
BAGGRUND: 
DTU Veterinærinstituttet nedlægges per 31.12.2019. Dermed kan opgaven ikke videreføres i henhold til lægemiddellovens §30, som opgaven hører under. 
Eftersom det tager 7-10 uger at fremstille en autovaccine via vores aftale med Vaxxinova, Cuxhaven, kan vi ikke afgive bestillinger senere end 11. oktober i år. 
 
Det var forventet, at Fødevarestyrelsen havde fundet en ny leverandør af ikke-registrerede vacciner og autovacciner på nuværende tidspunkt, 
men det er ikke lykkedes på trods af, at DTU opsagde aftalen medio 2018 med virkning fra januar 2020, med henvisning til ophør med det veterinære beredskab fra 2020. 
 
Fødevarestyrelsen arbejder fortsat på at finde en løsning for den fremtidige varetagelse af ikke-registrerede vacciner. 
DTU og Dianova har ikke oplysninger om muligheder og status for sagen.

Såfremt der ikke kommer en løsning, så opgaverne kan overdrages til ny aktør i god tid inden Nytår, må der derfor forventes reduceret lager af ikke-registrerede vacciner hos Dianova i december måned. 
Sidste frist for modtagelse af recepter på ikke-registrerede vacciner vil være torsdag den 19. december kl. 12, til levering fredag den 20. december (SÅFREMT VAREN ER PÅ LAGER.  ER VAREN IKKE PÅ LAGER ANNULLERES ORDREN!).

 

Mastitis ringtest 2017

Februar 12, 2019
Mastitis

På den sikre side

Vores team sidder klar på tlf. +45 3588 5000
Vi sikrer, at du får ekspertbistand på laboratorieområdet.

"God dyrlæge kræver god backup"

Modtag nyheder fra Dianova